תקציר בעיות קיצון כלכליות (תשלומים ומחירים)

פתרון בעיית קיצון כלכלית מסוג תשלומים ומחירים, דוגמה ב׳