תקציר עמ' 771 - ת. 3

פתרון בעיית קיצון כלכלית מסוג בנייה