תקציר בעיות קיצון כלכליות (צביעה ובנייה)

פתרון בעיית מינימום ומקסימום כלכלית מסוג צביעה, דוגמה א׳