תקציר עמ 769 - ת. 28

חישוב שטח מלבן מקסימלי החסום במשולש ישר זוית