תקציר עמ' 768 - ת. 25

חישוב שטח מקסימלי של צורה המורכבת ממלבן וחצי מעגל