תקציר עמ' 768 - ת. 23

פתרון בעיית קיצון בהנדסת המישור, חישוב סכום של שטח משולש ושטח ריבוע מינימלי