תקציר עמ' 767 - ת. 20

חישוב סכום שטחי ריבועים מינימלי ומקסימלי