תקציר עמ' 766 - ת. 15

חישוב שטח מקסימלי של מקבילית החסומה במלבן