תקציר עמ' 764 - ת. 1

פתרון בעיית קיצון בהנדסת המישור, חישוב אורכי צלעות מלבן, חישוב שטח מקסימלי של מלבן