תקציר בעיות קיצון בהנדסת המישור- פולינום

פתרון בעיית קיצון בהנדסת המישור, מציאת שטח מינימלי