תקציר עמ' 763 - ת. 27

פתרון בעיית קיצון מתקדמת עם מספרים ופרמטרים