תקציר עמ' 763 - ת. 23

פתרון בעיית קיצון מתקדמת עם מספרים