פתרון בעיות קיצון עם מספרים ופרמטרים, מציאת שני מספרים שמכפלתם מקסימלית