תקציר עמ' 761 - ת. 11

פתרון בעיות קיצון עם מספרים ופרמטרים, מציאת שני מספרים שמכפלתם מקסימלית