תקציר עמ' 760 - ת. 1

פתרון בעיות קיצון עם מספרים, מציאת מספרים שמכפלתם מקסימלית