תקציר בעיות קיצון עם מספרים - פולינומים

פתרון בעיות קיצון עם מספרים, תרגיל לדוגמה