תקציר הסבר כללי - בעיות קיצון

פתרון בעיות מינימום ומקסימום, השלבים בפתרון בעיות מינימום ומקסימום, דוגמה יסודית