תקציר עמ' 512 - ת. 21

פתרון בעיות עם אותיות (משולשים) בעזרת משפט הקוסינוסים