תקציר עמ' 511 - ת. 18

פתרון בעיות עם אותיות (משולשים) בעזרת משפט הקוסינוסים