תקציר עמ' 510 - ת. 11

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת זויות בעזרת משפט הקוסינוסים