תקציר עמ' 508 - ת. 37

פתרון בעיות עם אותיות במקבילית (מרובעים) בעזרת משפט הקוסינוסים