תרגילי חישוב עם מספרים (מרובעים שונים), מציאת זויות, צלעות וחישוב שטח טרפז בעזרת משפט הקוסינוסים