תקציר עמ' 507 - ת. 24

תרגילי חישוב עם מספרים (מרובעים שונים), מציאת זויות, צלעות וחישוב שטח טרפז בעזרת משפט הקוסינוסים