תקציר עמ׳ 501 - ת. 55

פתרון בעיות עם אותיות (משולשים) בעזרת משפט הקוסינוסים