תקציר עמ' 499 - ת. 38

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), חישובים עם שטח המשולש ומשפט הקוסינוסים