תקציר עמ' 496 - ת. 18

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), תרגילים עם תיכון