תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), תרגילים עם תיכון