תקציר עמ' 492 - דוגמה א'

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת צלעות וזויות בעזרת משפט הקוסינוסים