פתרון תרגיל בנושא המשפט ההפוך למשפט תלס, הוכחה כי מרובע מסוים הוא מקבילית