תקציר עמ' 312 - ת. 8

פתרון תרגיל בנושא המשפט ההפוך למשפט תלס, הוכחה כי מרובע מסוים הוא מקבילית