תקציר המשפט ההפוך להרחבה (II) למשפט תלס

המשפט ההפוך להרחבה השנייה של משפט תלס, למקרה שאחד הישרים חותך את המשכי השוקיים