תקציר עמ׳ 21 - ת. 57

פתרון תרגיל בעזרת שימוש בחוקי החזקות