תקציר עמ' 277 - ת. 7

פתרון תרגיל חזרה בנושא סכום הזויות במשולש