תקציר עמ' 37 - ת. 159

פתרון משוואה בעזרת פירוק לגורמים