תקציר מערכות של שתי משוואות ממעלה שנייה עם שני משתנים

פתרון מערכות של שתי משוואות שבהן לפחות משוואה אחת היא ממעלה שנייה, דוגמה ה׳