תקציר עמ׳ 603 - דוגמה ג׳

פתרון משוואה טירגונומטרית בעזרת משוואה ריבעוית