תקציר עמ' 754 - ת. 23

סרטוט גרף של פונקציית פולינום וגרף של הנגזרת השנייה על פי הגרף של הנגזרת