סרטוט גרף של פונקציית פולינום וגרף של הנגזרת השנייה על פי הגרף של הנגזרת