תקציר עמ' 753 - ת. 21

התאמת גרף הנגזרת של פונקציית פולינום לגרף של הפונקציה