תקציר עמ 753 - ת. 20

סרטוט גרף פונקציית הנגזרת של פונקציית פולינום על פי הגרף של הפונקציה