תקציר עמ 752 - ת. 18

סרטוט גרף פונקציית הנגזרת של פונקציית פולינום על פי הגרף של הפונקציה