התאמת גרף הנגזרת של פונקציית פולינום לגרף של פונקציה נתון