תקציר עמ' 751 - ת. 7

התאמת גרף הנגזרת של פונקציית פולינום לגרף של פונקציה נתון