תקציר עמ' 750 - ת. 1

סרטוט גרף הנגזרת של פונקציית פולינום על פי הגרף של הפונקציה