סרטוט גרף של פונקציית פולינום עם נתונים לגבי הנגזרת