תקציר עמ' 743 - דוגמה

תיאור גרפי של פונקציה שהביטוי האלגברי שלה לא נתון