תקציר עמ' 743 - ת. 4

התאמת סרטוטי גרפים של פונקציות פולינום לפונקציות נתונות