התאמת סרטוטי גרפים של פונקציות פולינום לפונקציות נתונות