תקציר עמ' 741 - דוגמה

זיהוי פונקציה מסוג פולינום על פי הגרף שלה