מציאת נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות של פונקציית פולינום בקטע סגור עם פרמטרים