תקציר עמ' 740 - ת. 40

מציאת נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות של פונקציית פולינום בקטע סגור עם פרמטרים