תקציר עמ 739 - ת. 27

מציאת נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות של פונקציית פולינום