מציאת נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות של פונקציית פולינום