תקציר עמ' 738 - ת. 19

מציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציית פולינום המוגדרת בקטע סגור