תקציר עמ' 737 - ת. 4

מציאת נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות מתוך גרף