תקציר עמ' 736 - דוגמה

שלבים למציאת נקודות מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציית פולינום