תקציר עמ' 729 - ת. 50

פתרון תרגיל חזרה מסכם בנושא חקירת פונקציית פולינום