תקציר עמ' 728 - ת. 44

חקירת פונקציית פולינום עם ישר מהצורה y=k