תקציר עמ' 727 - ת. 38

חקירת פונקציית פולינום עם פרמטרים